Záložky do kníh (Lenka Čechvalová)

Lenka Čechvalová je knihovníčka z bratislavskej Staromestskej knižnice a zároveň autorka viacerých úspešných vzdelávacích projektov. Vo svojom workshope nás naučí, ako si vyrobíme originálne záložky do kníh.