Plecháč Bob (Hedviga Guiterrez)

Hedviga Guiterrez je talentovaná slovenská ilustrátorka, ktorá ilustrovala napríklad známe knižky Ňuňo, Záhada knižnice na konci ulice, Plecháč Bob, a viaceré ďalšie. Vo svojom workshope sa naučíme zhotoviť si práve vlastného Plecháča Boba.