Ako možno pracovať s príbehom? (Magdaléna Poppelková)

Ako možno pracovať s príbehom? Ako pootvoriť kanál vlastnej fantázii?
Spisovateľka Diana Mašlejová spolu s editorkou vydavateľstva Albatros –
Magdalénou Poppelkovou vo workshope naživo vytvárajú príbeh, pričom
Magdalénka prezrádza množstvo tajomstiev užitočných pre budúcich
spisovateľov.