Čítanie (Viktória Marcinová)

Viktória Marcinová je odborníčkou v oblasti čítania detí. Vytvorila viacero úspešných
projektov na podporu čítania (Čítajme si spolu, Prečítané leto, Krajina čitateľov)
a neustále hľadá nové cesty a možnosti, ako deti motivovať k čítaniu. Vo videu nám
okrem iného prezradila, ako sa čítanie stalo obľúbenou aktivitou práve v jej rodine.